“ทีเอชเค เอฟแอนด์ ดี” ก่อตั้งมา 6 ปี ด้วยประสบการณ์ด้านการส่งออกและนำเข้าสินค้า และเป็นตัวแทนโรงงานผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ โดยทีมงานมืออาชีพมากด้วยประสบการณ์ คัดสรรสินค้าให้กับหน่วยงานและตรงการความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้ง มีสินค้าเกรด A ที่ทันสมัยมีมาตรฐาน สินค้าผ่านการตรวจสอบทุกขั้นตอนก่อนส่งมอบให้ลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าทุกรายการมีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ